PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky (1992)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2607 přečtení)

  Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
  (zákon byl schválen ve Federálním shromá?dění dne 25. listopadu 1992)

  Federální shromá?dění České a Slovenské Federativní Republiky respektujíc usnesení České národní rady a Národní rady Slovenské republiky usneslo se na tomto ústavním zákoně:

  Čl. 1

  1. Uplynutím dne 31. prosince 1992 zaniká Česká a Slovenská Federativní Republika.

  2. Nástupnickými státy České a Slovenské Federativní Republiky jsou Česká republika a Slovenská republika.

  Čl. 2

  Působnost České a Slovenské Federativní Republiky, která jí byla svěřena ústavními a jinými zákony, přechází na Českou republiku a na Slovenskou republiku dnem 1. ledna 1993.

  Čl. 3

  1. Zánikem České a Slovenské Federativní Republiky zanikají státní orgány České a Slovenské Federativní Republiky. Současně zanikají ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory České a Slovenské Federativní republiky a rozpočtové a příspěvkové organizace napojené na státní rozpočet České a Slovenské Federativní Republiky a státní organizace v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky, které byly zřízeny zákonem.

  2. Česká republika a Slovenská republika nesmějí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky u?ívat státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky.

  Čl. 4

  1. Počínajíc dnem uvedeným v článku 2 nále?í zákonodárná moc v České republice zákonodárnému sboru slo?enému z poslanců zvolených ve volbách v roce 1992 v České republice do Federálního shromá?dění České a Slovenské Federativní Republiky a do České národní rady. Vnitřní poměry tohoto zákonodárného sboru stanoví v souladu s článkem 7 zákon České republiky.

  2. Počínajíc dnem uvedeným v článku 2 nále?í zákonodárná moc ve Slovenské republice zákonodárnému sboru slo?enému z poslanců zvolených ve volbách v roce 1992 ve Slovenské republice do Federálního shromá?dění České a Slovenské Federativní Republiky a do Slovenské národní rady. Vnitřní poměry tohoto zákonodárného sboru stanoví v souladu s článkem 7 zákon Slovenské republiky.

  3. Ustanovení zákona o volbách do Federálního shromá?dění o uprázdnění mandátu zůstávají nedotčena.

  Čl. 5

  Pravomoc příslu?ející ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky vládě České a Slovenské Federativní Republiky nále?í od 1. ledna 1993 na území České republiky vládě České republiky a na území Slovenské republiky vládě Slovenské republiky, pokud ústavní zákon České republiky nebo ústavní zákon Slovenské republiky nestanoví jinak.

  Čl. 6

  1. Pravomoc příslu?ející ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky Nejvy??ímu soudu České a Slovenské Federativní Republiky nále?í od 1. ledna 1993 na území České republiky Nejvy??ímu soudu České republiky a na území Slovenské republiky Nejvy??ímu soudu Slovenské republiky, nestanoví-li ústavní zákon České republiky nebo ústavní zákon Slovenské republiky jinak.

  2. Pravomoc příslu?ející ke dní zániku České a Slovenské Federativní Republiky Ústavnímu soudu České a Slovenské Federativní Republiky vykonává od 1. ledna 1993 ve vztahu k orgánům, institucím a občanům na území České republiky Nejvy??í soud České republiky a ve vztahu k orgánům, institucím a občanům na území Slovenské republiky Nejvy??í soud Slovenské republiky, nestanoví-li ústavní zákon České republiky nebo ústavní zákon Slovenské republiky jinak.

  Čl. 7

  Česká národní rada a Národní rada Slovenské republiky mohou je?tě před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky s účinností nejdříve od 1. ledna 1993 přijímat ústavní a jiné zákony, jimi? zabezpečí výkon působnosti, která přejde na Českou republiku a Slovenskou republiku dle článku 2.

  Čl. 8

  1. Česká republika a Slovenská republika jsou oprávněny je?tě před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky uzavírat smlouvy o úpravě vzájemných poměrů ve věcech, které nále?ejí do působností České a Slovenské Federativní Republiky, s tím, ?e tyto smlouvy vstoupí v platnost po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

  2. Česká republika a Slovenská republika mohou je?tě před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky uzavírat mezinárodní smlouvy vůči třetím státům svým jménem s tím, ?e tyto smlouvy vstoupí v platnost po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

  Čl. 9

  Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá?ení.
  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik