PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Protokol o pristúpení Slovenskej republiky k Paktu troch mocností (24.11.1940)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2049 přečtení)

  Protokol o pristúpení Slovenskej republiky k Paktu troch mocností

  Vlády Japonska, Nemecka a Talianska z jednej strany, a Vláda Slovenska zo strany druhej, kon?tatujú skrze svojich podpísaných plnomocníkov toto:

  Článok 1

  Slovensko pristupuje k Paktu troch mocností, podpísanému medzi Japonskom, Nemeckom a Talianskom 27. septembra 1940 v Berlíne.

  Článok 2

  Ak by spoločné technické komisie, spomínané v článku 4 Paktu troch mocností, preberali otázky, dotýkajúce sa záujmov Slovenska, na porady komisií budú pozvaní aj zástupcovia Slovenska.

  Článok 3

  Text Paktu troch mocností je pripojený ako príloha k tomuto Protokolu. Protokol tento je spísaný v slovenskom, japonskom, nemeckom a talianskom jazyku, pri čom ka?dý text pokladá sa za prvopis. Protokol nadobúda platnos? dňom podpísania.

  Na dôkaz čoho podpísaní, ktorí sú svojimi vládami nále?ité splnomocnení, podpísali tento Protokol a opatrili ho svojimi peča?ami.

  Vyhotovené v ?tyroch prvopisoch, v Berlíne, dňa 24. novembra 1940 - v XIX. roku fa?istickej éry, ktorýto deň zodpovedá 24. dňu 11. mesiaca 15. roku éry Syówa.

  L.S. SABUROKURUSU, v.r.
  L.S. JOACHIM von RIBBENTROP, v. r.
  L.S. GINOBUTI, v.r.
  L.S. VOJTECH TUKA, v. r.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik