PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Několik vět (29.6.1989)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1528 přečtení)

  Několik vět (29.6.1989)
  (petice organizovaná Chartou 77)

  První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, ?e i kdy? se současné československé vedení velmi často zaklíná slovy přestavba a demokratizace, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá v?emu, co demokracii vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, pokojná lidová shromá?dění rozhání, do přípravy nových zákonu nedovoluje veřejnosti mluvit. Tyté? měsíce v?ak zároveň ukázaly, ?e občanská veřejnost se u? vymaňuje z letargie a ?e stále víc lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po společenských změnách. Pohyb ve společnosti se tak začíná stále pová?livěji srá?et s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení na?í země, aby pochopilo, ?e nade?el čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a ?e tyto změny jsou svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konce, musí tedy být změna společenského klimatu v na?í zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality. Podle na?eho názoru je k tomu třeba:

  • Aby byli okam?itě propu?těni v?ichni političtí vězňové.
  • Aby přestala být omezována svoboda shroma?ďovací.
  • Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti u? dávno jsou, toti? jako přirozená součást veřejného ?ivota a legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň by neměly být kladeny překá?ky vznikání nových občanských hnutí, včetně nezávislých odboru, svazu a spolku.
  • Aby byly sdělovací prostředky i ve?kerá kulturní činnost zbaveny v?ech forem politické manipulace a předbě?né i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací prostředky, působící dosud nezávisle na oficiálních strukturách.
  • Aby byly respektovány oprávněné po?adavky v?ech věřících občanů.
  • Aby byly v?echny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit ?ivotní prostředí v na?í zemi a předurčit tak ?ivot budoucích generací, neodkladně předlo?eny k v?estrannému posouzení odborníkům a veřejnosti.
  • Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o Pra?ském jaru, invazi pěti států Var?avské smlouvy a následné normalizaci. Je smutné, ?e zatímco v některých zemích, jejich? armády tehdy do československého vývoje zasáhly, se dnes u? o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stále je?tě velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního vedení, kteří jsou odpovědni za dvacetileté upadání v?ech oblastí společenského ?ivota u nás.

  Ka?dý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí, je mů?e podpořit svým podpisem.

  Vládu vyzýváme, aby s ním nenalo?ila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudovou ránu nadějím, jimi? jsme vedeni, toti? nadějím na skutečný společenský dialog jako jediné mo?né východisko ze slepé uličky, v ní? se dnes Československo nalézá.

  Signatáři petice se mohou obrátit na jednu z následujících adres:
  Stanislav Devátý, Revoluční 1285 - byt 312, 760 01 Gottwaldov
  Václav Havel, Engelsovo nábře?í 78, 120 00 Praha 2
  Jiří Kři?an, Navrátilova 16, 110 00 Praha 1
  Sa?a Vondra,Trojanova 1, 120 00 Praha 2


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik