PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Pavel Bém: Skončeme s touto vládou (MF Dnes, 29.11.2008)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1397 přečtení)

  Před nedávnou dobou jsem slíbil, ?e před nadcházejícím kongresem ODS zveřejním své vize, priority i budoucí ře?ení.

  Z toho v?eho, co jsem řekl v posledních týdnech po na?í drtivé, ale bohu?el zcela logické a zaslou?ené porá?ce v krajských a senátních volbách, musím dnes zmínit jedinou, ale zcela zásadní věc. Veden stranickou loajalitou a snahou zmírnit bezprostřední následky bezprecedentní prohry jsem jasně deklaroval, ?e si ji? neumím představit Mirka Topolánka ve funkci předsedy ODS, ale ?e mám za to, ?e vláda by měla dokončit práci, kterou započala.

  Toto si dnes ji? nemyslím. Onou pověstnou poslední kapkou, kterou pohár loajality přetekl, je postoj mého protikandidáta k Lisabonské smlouvě. Jde toti? o zásadní téma, které je pro budoucnost na?í země klíčové.

  Nic tak nesvědčí o charakteru jednoho ka?dého politika jako jeho názorová konzistence. Tu Mirek Topolánek svým názorovým přemetem a účelovou obhajobou Lisabonské smlouvy definitivně ztratil.

  Na?í primární odpovědností je slou?it své zemi a jejím občanům. Je snad zbytečné dodávat, ?e slu?ba své vlastní zemi ani v nejmen?ím neznamená absenci na?eho respektu k evropským hodnotám či vědomí nezbytnosti spolupráce při obhajobě základních svobod volného pohybu osob, zbo?í, kapitálu, slu?eb a pracovní síly v rámci EU či vědomí nezbytnosti hledat dal?í účinné nástroje pro vy??í konkurenceschopnost Evropy a garanci její maximální mo?né bezpečnosti.

  Pokud v?ak Mirek Topolánek dnes v těsné jednotě se socialisty kormidluje na?i zemi přesně tam, kam mu to svým prozíravým usnesením kongres ODS zakázal, diskredituje nejenom sám sebe jako politickou autoritu, ale činí nedůvěryhodnou celou ODS. Pokud navíc své vazalství obhajuje poznámkou, ?e se mu líbí jakýsi patník v Lisabonu, kde je vytesané jeho jméno, jde o dokonalou ilustraci ztráty základní politické a lidské soudnosti.

  Lisabonská smlouva je ná? klíčový problém, ale zdaleka ne jediný. Mirek Topolánek ?íří tezi, ?e volby dopadly tak katastrofálně proto, ?e je to ?daň? za vládní reformy.

  Poctivé prostudování volebních výsledků prohloubilo mé přesvědčení, ?e je to právě naopak. Slibované reformy nebyly ani hluboké, ani mělké, prostě se nekonaly. Dosáhli jsme pouze toho, ?e jejich karikatura, například v podobě zdravotnických poplatků, dostatečně vyděsila a mobilizovala voliče ČSSD.

  Pro na?e voličské skupiny byl výkon vlády nedostatečný a nepřesvědčivý. Lidé pochopili, ?e si na reformy spí?e jen hrajeme, ne? je skutečně provádíme, a ?e si na?e reprezentace spí?e u?ívá výhod a prebend, které vysoké státní funkce přiná?ejí. Naivně jsme věřili, ?e v?e svedeme na slo?ité poměry v programově nesourodé vládní koalici či dokonce na destruktivně se chovající opozici. Současnou vládu dnes zjevně neřídí ná? předseda, ale předsedové Bursík či Čunek.

  Jejich společná strategie ?moci za ka?dou cenu? je dovedla celkem logicky stejně jako nás k volebnímu debaklu i ideové dezintegraci vlastních politických stran. Je dnes bohu?el realitou, ?e ka?dý člen ODS, který své vlastní straně poctivě připomene na?e nesplněné předvolební sliby, se automaticky stává ?třídním nepřítelem?. Evokuje to ve mně doby, kdy vyjádřit svůj vlastní názor znamenalo téměř sebezničení.

  Jsem hluboce přesvědčen, ?e loajalita k vlastní straně je nezbytná. Musí v?ak v?dy být vzta?ena k základním principům, na nich? strana vznikla, a z nich k odvozenému volebnímu programu a nikoli k osobě předsedy či jakéhokoli jiného politického funkcionáře.

  V úvodu jsem slíbil, ?e představím své zcela konkrétní vize pro věci budoucí. Tady jsou. V tuto chvíli v poněkud zkratkovitém tvaru, proto?e chci, aby prvními, kdo je usly?í ve v?ech souvislostech, byli delegáti kongresu Občanské demokratické strany.

  To zásadní a odvá?né, co je před námi, je zhruba toto:

  1. Ukončit čím dál nedůstojněj?í výkon současné vlády, která u? dávno nehájí politiku ODS a při hlubokých rozporech uvnitř koalice a absenci vět?inové podpory v Poslanecké sněmovně nemá a nebude mít sílu k realizaci jakýchkoliv reforem.

  2. Východiskem je ? na základě stále platných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny po?ádat prezidenta republiky o jmenování men?inové vlády, pokusit se pro ni nalézt ?irokou politickou dohodu do konce funkčního mandátu či dovládnout bez takové dohody a zcela se soustředit na řádné či předčasné volby, které se stanou skutečným referendem o potřebě a podpoře reforem, které zemi nabídneme.

  3. Zavázat na?e poslance a senátory k odmítnutí Lisabonské smlouvy a zasadit se o vyjednání smlouvy jiné. Dát tak jasně najevo, ?e jsme v Evropské unii pevně ukotveni a ?e chceme být jejími plnohodnotnými, plnoprávnými a odpovědnými členy.

  4. Zasadit se o skutečné, nejenom deklaratorně předstírané ze?tíhlení a zefektivnění státního aparátu počínaje sní?ením počtu ministerstev a stále narůstajícího počtu státních úředníků.

  5. Aktivně reagovat na současnou finanční krizi a počínající ekonomickou recesi a současně dále sni?ovat objem státního rozpočtu, daňové zatí?ení firem i fyzických osob tak, jak jedině pravicové straně příslu?í.

  6. Otevřeně, cílevědomě a realisticky v dohodě se v?emi relevantními partnery usilovat o změnu volebního systému na vět?inový.

  7. V?emi prostředky bránit na?i transatlantickou vazbu.

  Toto je minimum toho, co musíme udělat, chceme-li i nadále zůstat Občanskou demokratickou stranou.

  A dodám, stranou vítěznou.

  Dostanu-li svobodným rozhodnutím delegátů kongresu ODS důvěru, slibuji, ?e tyto zásadní změny provedu jako první.

  Pavel Bém, pra?ský primátor a kandidát na předsedu ODS
  zdroj: Mladá fronta Dnes, 29.11.2008, s. 11  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik