PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Telegram uhorského predsedu vlády grófa Károlyho vedeniu SNR (1918)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1769 přečtení)

  Telegram uhorského predsedu vlády grófa Károlyho vedeniu Slovenskej národnej rady v Turčianskom Svätom Martine (1918)

  Sme presvedčení, ?e hovoríme z du?e celého maďarského národa, keď sa v týchto kritických chvíľach obraciame s vrúcnymi slovami úprimne precítenej bratskej lásky na Slovenskú národnú radu.

  Maďarský ľud nedelila od Vá?ho ľudu ani nenávis?, ani protivy záujmov. Delila ho jedine hrie?na politika tvrdo?ijnej triedy ná?ho národa, ktorá rovnako ?kodila i slovenskému, i maďarskému národu. Za tie krivdy, ktoré urá?ali city slovenského národa, nie je zodpovedný maďarský ľud, on nemá s nimi nič spoločné a podnikne v?etko, aby túto hrie?nu triedu v základoch vykorenil. My stojíme na tom stanovisku, ?e podľa svätého práva sebaurčovania, patriaceho ka?dému národu, Slovenská národná rada tak rozhodne, ako uzná za najlep?ie v záujme slovenského národa. Chceme v?ak poveda?, ?e podľa ná?ho presvedčenia a svätej viery slovenský a maďarský ľud sú na seba odkázané a ?e v priateľskej dohode a bratskej spolupráci musíme hľada? podmienky kraj?ej budúcnostia zábezpeku lep?ieho ?ivota. Úspe?nú prácu prajeme Slovenskej národnej rade a peknú, ??astnú, slobodnú budúcnos? slovenskému ľudu.

  S bratským pozdravom v mene Maďarskej národnej rady:

  Gróf Michal Károlyi, predseda


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik