PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k vzniku nezávislej Slovenskej republiky (1.1.1993)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2548 přečtení)

  Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k vzniku nezávislej Slovenskej republiky
  Schválené Národnou radou Slovenskej republiky uznesením z 1. januára 1993 číslo 117

  Slovenská republika sa 1. januárom 1993 stáva nezávislým a demokratickým ?tátom.

  Slovenská republika ako zvrchovaný, samostatný a právny ?tát je jedným z dvoch nástupníckych ?tátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Slovenská republika vyjadrila princípy svojej ?tátnosti prijatím Ústavy, Vyhlásením k parlamentom a národom sveta, ako aj deklarovaním záujmu o členstvo v Rade Európy. Prevzatím záväzkov z medzinárodných zmlúv potvrdzuje politické rozhodnutie ?i? v pluralitnej demokracii, re?pektuje a ctí si ľudské práva a základné občianske slobody. Plnením uvedených dokumentov a záväzkov vytvára základné garancie slobody, spravodlivosti a mieru.

  Národná rada Slovenskej republiky, nadväzujúc na Ústavu Slovenskej republiky a ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vyhlasuje, ?e 1. januárom 1993 potvrdzuje vôľu a pripravenos? Slovenskej republiky sta? sa riadnym členom Organizácie Spojených národov a plni? v?etky záväzky, ktoré z tohto členstva vyplývajú. Rovnako deklaruje záujem o členstvo v Rade Európy a o ?tatút zmluvnej strany Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a potvrdzuje pripravenos? plni? v?etky záväzky, ktoré z toho vyplývajú.

  Národná rada Slovenskej republiky slávnostne vyhlasuje, ?e Slovenská republika nadväzuje na demokratické tradície a humanistický odkaz predkov a ?e je pripravená nadviaza? a rozvíja? diplomatické styky so v?etkými demokratickými ?tátmi sveta, ktorým zále?í na priateľstve a mierovom spoluna?ívaní podľa zásad vzájomnej úcty, rovnosti, nezasahovania do vnútorných zále?itostí, politickej nezávislosti a neporu?iteľnosti ?tátnych hraníc.

  Bratislava 1. január 1993

  Zdroj: www stránky Národnej rady SR


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik