PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Dohoda mezi vládou ČSFR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z ČSFR (1990)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1862 přečtení)

  Dohoda mezi vládou ČSFR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z ČSFR
  Moskva, 26.2.1990

  Vláda ČSFR a vláda SSSR,

  berouce v úvahu prohlá?ení československé vlády ze dne 3. prosince 1989 a prohlá?ení sovětské vlády ze dne 4. prosince 1989, včetně jejich právních aspektů,
  vedeny snahou o rozvoj tradičního přátelství a spolupráce mezi ČSFR a SSSR při důsledném dodr?ování zásad mezinárodního práva zakotvených v Chartě OSN, včetně zásad respektování suverenity a nevmě?ování do vnitřních zále?itostí,
  potvrzujíce se pevné odhodlání v?estranně napomáhat upevňování míru, stability a bezpečnosti v Evropě a na celém světě,
  vyjadřujíce vůli dodr?ovat závazky vyplývající z Var?avské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955,

  se dohodly na následujícím:

  Článek 1

  1. Úplný odhod sovětských vojsk z území ČSFR se uskuteční po etapách, přičem? první etapa bude ukončena do 31. května 1990, druhá etapa do 31. prosince 1990 a třetí etapa do 30. června 1991.

  2. V první etapě se uskuteční odchod podstatné části sovětských vojsk v souladu se společně vypracovaným harmonogramem.

  Článek 2

  Vláda ČSFR poskytne sovětské straně při odchodu sovětských vojsk z ČSFR nezbytnou součinnost.

  Článek 3

  V období do úplného odchodu sovětských vojsk z území ČSFR se na tato vojska bude aplikovat re?im fakticky existující v době sjednání této dohody, včetně majetkových, finančních a jiných otázek, s přihlédnutím k případným změnám v podmínkách vzájemného zúčtování a platebního styku.

  Článek 4

  Strany jmenují zmocněnce pro zále?itosti odchodu sovětských vojsk, kteří budou ře?it praktické otázky vyplývající z provádění příslu?ných ustanovení této dohody.

  Článek 5

  Majetkové a finanční otázky vznikající v souvislosti s odchodem sovětských vojsk budou posuzovat zmocněnci pro zále?itosti odchodu sovětských vojsk a budou ře?eny dohodami mezi příslu?nými ministerstvy ČSFR a SSSR.

  Článek 6

  Majetkové a finanční otázky související se sovětskými vojsky v ČSFR, které nebudou upraveny do doby jejich úplného odchodu, budou vyře?eny zvlá?tní dohodou stran, která bude sjednána nejpozději do dvou let ode dne vstupu této dohody v platnost.

  Článek 7

  Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

  -----

  Zdroj: ?kutina, Vladimír. Rusové přicházejí a odcházejí. Praha: Region, 1990, s. 57-58.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik