PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Zápisnica z rokovania Jozefa Tisa s Adolfom Hitlerom (13.3.1939)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2197 přečtení)

  Zápisnica z rokovania Jozefa Tisa s Adolfom Hitlerom (13.3.1939)

  Ďalej boli prítomní: rí?sky minister zahraničných vecí von Ribbentrop, ?tátny minister Meissner, generál Keitel, generál Brauchitsch, ?tátny tajomník Dietrich, ?tátny tajomník Keppler, minister Ďurčanský.

  Vodca pozdravuje ministerského predsedu Tisa a v dlh?om výklade mu opisuje vývoj v Československu. Od jesene minulého roku za?ilo Nemecko dve sklamania. Jedno zapríčinilo Československo, ktoré čiastočne vedené zlou vôžou, čiastočne, ako napríklad u Chvalkovského, pre slabos?, nezabránilo, aby sa politické pomery nedostali do kožají, neúnosných pre Nemecko. Len Nemecku mô?e Československo ďakova? za to, ?e ho e?te viac neokýptili. S najväč?ím sebazaprením sa Nemecko vzdalo jazykových ostrovov pri svojich hraniciach, len aby zabezpečilo Československu normálny ?ivotný priestor. Vďaky sa za to nedočkalo. ?iadny Čech nestratil v Nemecku zamestnanie. Naopak, prijali sme u nás mnohých Čechov. Nik im neskrivil ani vlas na hlave, nik ich neurá?al, ani nenapadol. Celkom inak to vyzerá na českej strane. Čo najprísnej?ie opatrenia pri prepú??aní sa týkali Nemcov. Tisíce pri?li o chlieb. V?ade dochádza k v?emo?ným provokáciám voči Nemcom a k ich diskriminácii. Nemci sú aj naďalej pod dozorom, tak?e ich situácia je e?te hor?ia ako pred septembrovou krízou. Tento vývoj nezodpovedá dohodám. V tlači sa Nemecko a? do pred včeraj?ka usilovalo o absolútne lojálny postoj. Tlač bola zdr?anlivá a mnohé z toho, čo sa tam udialo, nezverejňovala, len aby udr?ala nezakalenú atmosféru. Zatiaž v tom čase opätovne česká tlač priná?ala nepriaznivé správy o Nemecku a určité orgány neustali vo svojom systematickom ?tvaní. Pokračovala letáková a ústna propaganda. Čechom sa navráva, ?e súčasný stav je len dočasný, opätovne sa medzi žudom o?ivujú nádeje na zmenu nepriaznivú pre Nemecko. Vodca to u? Chvalkovskému povedal a vytkol mu, ?e sa tu neustále prilieva olej do ohňa. Stredná Európa je daný, uzavretý hospodársky priestor, ktorý mô?e ?i? len vtedy, ak je úplne pokojný. Potrebuje uvožnenie. Geograficky je to u? charakterizované tým, ?e Čechy a Morava sú obkžúčené Nemeckom a Nemecko vo svojom priestore nikdy nemô?e strpie? ohnisko nepokojov.

  V posledných tý?dňoch sa pomery stali neudr?atežnými. Starý Bene?ov duch opä? o?ivol. Český žud podnecujú k odporu. Situácia je neistá a nepokojná. A včera do?lo k tým udalostiam v Brne a Jihlave. Kým my v Nemecku s Čechmi zaobchádzame dobre, v Československu to ide od desiatich k piatim. Takéto pomery nemô?e Nemecko trpie?. Aj tamoj?í Nemci sa bránia, preto?e nechápu, prečo by sa im malo vodi? e?te hor?ie ako predtým. Českú otázku sme vtedy vyrie?ili v súlade s na?im svetonázorovým chápaním. Av?ak ak toto rie?enie nepovedie k úspechu, tak sme rozhodnutí vyrie?i? ju bezo zvy?ku, bez ohžadu na tieto ideologické zásady.

  Druhým sklamaním pre nás je postoj Slovenska. V minulom roku stál Vodca pred ?a?kým rozhodnutím, a to či má dopusti? obsadenie Slovenska Maďarskom, alebo nie. Vodca mal mylné predstavy, veril toti?, ?e Slovensko sa chce pripoji? k Maďarsku. Tento omyl vyplýval zo vzdialenosti medzi Slovenskom a Nemeckom a z prevahy väč?ích problémov, ktoré vtedy tento problém zatieňovali. A? počas krízy sa Vodca vzdal tohto názoru. Vtedy po prvýkrát počul a pozoroval, ?e Slovensko chce ?i? vlastným ?ivotom. V Mníchove boli Vodcove rozhodnutia vedené nie mocensko-politickými ale národno-politickými záujmami. Urobil niečo, čo mu odcudzilo jeho priateža Maďarsko, lebo tento princíp presadil aj proti vôli Maďarska. Tento svoj postup pred mesiacmi opätovne vysvetžoval.

  A teraz poslal do Bratislavy ako svojho vyslanca Kepplera, ktorému Sidor vyhlásil, ?e je vojakom Prahy a bude sa vzpiera? mo?nému odchodu Slovenska z československého zväzku. Keby to bol Vodca vedel u? skôr, nemusel si znepriateli? svojho priateža Maďarsko, ale mohol ponecha? vožný priebeh v?etkému, ako to prebiehalo.

  Preto teraz dovolil prís? ministrovi Tisovi, aby tak v čo najkrat?om čase získal jasno v tejto otázke. Nemecko nemá východne od Karpát ?iadne záujmy. Vlastne by mu malo by? jedno, čo sa tam deje. Otázka stojí tak, či Slovensko chce ?i? vlastným ?ivotom, alebo nie. On od Slovenska nič nechce. Svoj národ, ba ani jediného vojaka by nenasadzoval za niečo, čo slovenský národ vôbec nechce. Chcel by len konečne ma? potvrdené, čo vlastne Slovensko chce. Nechce, aby mu Maďarsko predhadzovalo, ?e konzervuje niečo, čo vôbec nechce by? konzervované. Na nepokoje a demon?trácie sa vo v?eobecnosti pozerá vežmi zhovievavo, av?ak v tomto prípade sú nepokoje len vonkaj?ím znakom vnútornej neistoty. To nebude trpie? a preto dovolil prís? Tisovi, aby vypočul jeho rozhodnutie. Ide u? nie o dni ale o hodiny. Raz bol povedal, ?e ak sa chce Slovensko osamostatni?, on bude toto jeho sna?enie podporova?, ba dokonca garantova?. Splní svoje slovo, ako náhle Slovensko jasne vysloví svoju vôžu po samostatnosti. Ak by v?ak váhalo alebo sa nechcelo od Prahy odtrhnú?, tak on prenechá osud Slovenska vývoju, za ktorý u? nebude zodpovedný. Potom u? bude vystupova? len v nemeckom záujme, a ten nele?í východne od Karpát. Nemecko nemá so Slovenskom nič do činenia. Ono nikdy nepatrilo k Nemecku.

  Vodca sa pýta rí?skeho ministra zahraničných vecí, či k tomu chce e?te niečo doda?. Rí?sky minister zahraničných vecí zdôrazňuje aj vo svojom mene, ?e tu ide o rozhodnutie v rozmedzí hodín a nie dní. Predkladá Vodcovi práve doručenú správu, ktorá hovorí o pohyboch maďarských jednotiek pri slovenskej hranici. Vodca číta toto hlásenie, zmieňuje sa o ňom Tisovi a vyslovuje nádej, ?e sa Slovensko skoro a jasne rozhodne.

  Tiso ďakuje Vodcovi za jeho slová. U? dávno tú?il poču? z Vodcových úst, aký je jeho vz?ah k jeho národu a jeho krajine a ako sa on pozerá na tieto problémy. Berie na vedomie, čo bolo povedané, a ubezpečuje, ?e Vodca sa na Slovensko mô?e spožahnú?. Prosí o prepáčenie, ?e sa pod dojmom Vodcových slov nemô?e okam?ite jasne vyjadri? alebo dokonca prija? nejaké rozhodnutie. Chce sa so svojím priatežom vzdiali? a celú otázku si v pokoji premyslie?, no oni v?ak preuká?u, ?e sú hodní starostlivosti a záujmu, ktorý Vodca preukazuje ich krajine. Tým sa rozhovor skončil.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik