PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Dvě pohlá?ení Demokratického fóra komunistů (22.11.1989 a 27.11.1989)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (3058 přečtení)

  Dvě prohlá?ení DFK z listopadu 1989

  Jedna z opozičních skupin v komunistické straně (?meralův seminář) se formovala od jara 1989. Se?la se podle původního termínu ve středu 22. listopadu a vystoupila na veřejnost jako Demokratické fórum komunistů (DFK). Druhé prohlá?ení následovalo po veřejném setkání 27. listopadu, na jeho? programu byly zejména Programové teze DFK. Obě prohlá?ení se distribuovala jako letáky.

  -----

  Prohlá?ení Demokratického fóra komunistů (22.11.1989)

  Sympatie k my?lenkám socialismu mají v československé společnosti hluboké a mnohostranné kořeny. Av?ak stalinský systém přinesl hořká zklamání a velké ztráty. Pokus o zásadní obrat v roce 1968, zdůrazňující neoddělitelnost socialismu a demokracie, vyvolal nové naděje na obrodu KSČ a společnosti a získal straně nebývalou podporu obyvatelstva. Ale tragická a neospravedlnitelná intervence armád Var?avské smlouvy a následná tzv. normalizace zasadila takovým snahám tě?kou ránu. KSČ ze svých řad vyloučila statisíce občanů, kteří se pro obrodný proces anga?ovali. Nekompromisní nastolení monopolu moci znovu nadlouho oddělilo lid a stranu od privilegovaného vedení. L?í a zastra?ováním byla umlčena vět?ina členské základny strany a společnosti vůbec.

  Uvědomujeme si, ?e mezi členy strany je mnoho osobně čestných lidí s přirozenou autoritou, kteří nepropadli politické a morální korupci, zachovali si demokratické cítění i kritický odstup od politiky vedení a nejednou jej vyjádřili. Vět?ina v?ak zatí?ila své svědomí tím, ?e nena?la odvahu otevřeně vystoupit se zásadním protestem proti diktátu, l?i a pokrytectví. Jsou to poctiví dělníci, zemědělci, vynikající odborníci, pracovníci v?ech profesí. Bez jejich nadání a obětavosti se československá společnost mů?e jen tě?ko obejít.

  Jsme vedeni snahou najít platformu pro jejich obrodnou iniciativu, pro svobodnou a starými předsudky nezatí?enou diskusi v období před sjezdem KSČ. Očekáváme, ?e tato platforma zároveň napomů?e k rozchodu s těmi, kteří svými postoji a činy kompromitovali KSČ před veřejností.

  OBRACÍME SE KE V?EM ČESTNÝM KOMUNISTŮM, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI PŘIJMOUT SVŮJ DÍL ODPOVĚDNOSTI.

  SPOJME SE V DEMOKRATICKÉM FÓRU KOMUNISTŮ!

  Jsme společenstvím jednotlivců a skupin, volně působícím jak na půdě KSČ, tak i mimo ni. Do hnutí se mů?e zapojit ka?dý, kdo souhlasí s tímto prohlá?ením. Podmínkou příslu?nosti k Demokratickému fóru komunistů je odmítnutí jakéhokoliv mocenského monopolu.

  Vycházíme z přesvědčení, ?e podstata demokratického socialismu nemů?e být podřízena úzkým mocenským zájmům. Vyjadřujeme své sympatie programovým cílům Klubu za socialistickou přestavbu ? Obroda. Vyzýváme v?echny komunisty, jim? je osud národa bli??í ne? sobecké zájmy zdiskreditovaných funkcionářů v ústředí, krajích, okresech a na pracovi?tích, aby se přihlásili k Demokratickému fóru komunistů. Ustavujme skupiny Demokratického fóra komunistů! Zvolme si jejich mluvčí!

  NEČEKEJME! JEDNEJME!

  Přihlá?ky a podpisové archy mů?ete zaslat na kontaktní adresy: Miloslav Ransdorf, Prognostický ústav ČSAV, Václavské náměstí 55, 110 00, Praha 1

  -----

  Prohlá?ení Demokratického fóra komunistů (27.11.1989)

  Demokratické fórum komunistů předkládá následující návrhy, které přijalo na svém setkání 27. listopadu 1989:

  • 1. Zru?it zakotvení vedoucí úlohy strany v ústavě.
  • 2. Odmítáme nyněj?í stanovy strany i jejich nový návrh, navrhujeme připravit stanovy za účelem vytvoření strany demokratického typu.
  • 3. Po?adujeme zru?ení lidových milicí. V demokratické společnosti nemů?e mít ?ádná z politických stran ozbrojenou slo?ku.
  • 4. Po?adujeme okam?ité vypracování akčního programu strany, ke kterému chceme přispět.
  • 5. ?ádáme uspí?ení termínu mimořádného sjezdu KSČ do 20. 12. 1989, ?ádáme důsledné prosazování volby delegátů přímo ze základních organizací.
  • 6. Odsuzujeme intervenci vojsk států Var?avské smlouvy v roce 1968 a odsuzujeme dokument ?Poučení z krizového vývoje??.
  • 7. ?ádáme anulování výsledků prověrek členů KSČ po roce 1968. Bývalým členům nabídněme návrat do strany.
  • 8. ?ádáme provést plnou rehabilitaci občanů neprávem posti?ených tzv. normalizací.  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik