PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vyhlá?ení platformy za svolání mimořádného sjezdu ČSSD a její renesanci (25.6.2004)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1541 přečtení)

  Vyhlá?ení platformy za svolání mimořádného sjezdu ČSSD a její renesanci
  (Praha, 25.6.2004)

  Česká strana sociálně demokratická se dostala v průběhu posledních dvou let do situace, která v případě, ?e nedojde k její změně, povede k postupné likvidaci ve?kerých hodnot, které strana pracně získala v průběhu 90tých let, kdy úspě?ně navázala na svůj historický odkaz, zalo?ený na důsledném hájení vět?inových zájmů a potřeb lidu, principů osobní svobody, demokracie, vzájemné rovnosti a solidarity, sociální spravedlnosti.

  Tento program také postupně získal ?irokou podporu na?ich spoluobčanů, kteří přes silný tlak oficiálně proklamovaného tr?ního mechanizmu, jako jedině mo?ného nástroje budování nového společenského systému, pochopili, ?e historické principy na?í strany mají své nezastupitelné místo právě v současnosti, kdy do?lo k zásadní změně společenského systému a návratu do rodiny svobodných, demokratických civilizací. Z toho důvodu také odevzdali na?í straně své hlasy při minulých dvou parlamentních volbách a s důvěrou svěřili své osudy do na?ich rukou.

  Tak jsme dostali ?anci v praxi, jako rozhodující politická strana dokázat, ?e jsme schopni nejen na papíře a řečnických tribunách, ale v ka?dodenním ?ivotě naplňovat svá programová prohlá?ení, jimi? jsme se zavázali k trvale udr?itelnému rozvoji společnosti, a to ve v?ech oblastech jejího ?ivota, s důrazem na garanci sociálních jistot a spravedlnosti.

  Skutečnost, ?e jsme v parlamentních volbách v roce 2002 opět získali podporu od na?ich občanů, byla dokladem jejich příznivého hodnocení na?í práce za uplynulé volební období. Postupně v?ak, s nástupem nového vedení, se ve straně začaly projevovat tendence, které s jejím posláním a programem neměly nic společného. Novou orientaci na koaliční lavírování doplnilo vedení strany výraznými prvky sektářství, zalo?eného na vybudování dobře fungujícího vnitrostranického klientelismu, provázání stranických funkcí ekonomickou zainteresovaností, faktickým paralyzováním svobodného, demokratického rozhodování v?ech článků stranické hierarchie. Rostoucí napětí ve straně i společnosti si postupně uvědomili i někteří architekti nové moci, z jejich? úst zazněla slova o neprostupné oligarchii, nutnosti sesednout z koně, jít mezi lidi, atd. Narůstající problémy a kritika praktik vedení strany vyústila v pou?ití mechanizmů, typických pro totalitní systémy. Zákaz jakýchkoliv projevů kritiky vně strany, pohrů?ky vyloučením za projevy nesouhlasu, rozpoutání vnitrostranického boje o moc, a to bez ohledu na potřeby společnosti, charakterizované rostoucí nespokojeností se stavem věcí veřejných, dramatickým růstem zadlu?enosti státu, léčeného z kapes obyvatelstva, chaotickými reformními experimenty, odstoupením od reforem, garantovaných v programových dokumentech, utlumením programu sociálního státu, atd. Vysoká nezaměstnanost, růst kriminality, korupce a protekcionářství na v?ech stupních společenského ?ivota, pasivita a lhostejnost občanů k věcem veřejným, to je odraz dvouletého úsilí současného vedení na?í strany.

  Výsledek pak na sebe nenechal dlouho čekat. Volby do Evropského parlamentu se staly celonárodním referendem, v něm? voliči svojí neúčastí a hlasy těch zbývajících jednoznačně vyjádřili svoji důvěru, resp. nedůvěru k jednotlivým politickým stranám.

  A my, kteří jsme dnes před Vás předstoupili, si nepřejeme, aby Českou stranu sociálně demokratickou i nadále zastupovalo její současné vedení. Nejsme ji? sami, přidávají se k nám místní a okresní organizace, a proto jsme se rozhodli, ?e se v zájmu nápravy pokusíme sjednotit v?echny poctivé členy na?í strany s cílem prosazení konání mimořádného sjezdu, který by bez dal?ího vyčkávání a prohlubování současné kritické situace analyzoval příčiny na?eho selhání, vyvodil důsledky, včetně personálních změn a přijal opatření k návratu k volebnímu programu strany a dal?ím programovým dokumentům.

  Mimořádným sjezdem pak na?e činnost nekončí, renesance spočívá v obnovení a rozkvětu hodnot, o které se v minulosti Evropský demokratický socialismus v?dy úspě?ně opíral.

  Nejsme zde dnes proto, abychom stranu rozbíjeli, abychom ji po?kozovali. Jsme zde proto, abychom ji bránili proti těm, kteří slu?bu pro společnost zaměnili za slu?bu pro sebe samé.

  Česká strana sociálně demokratická má povinnost sama vůči sobě, k odkazu, který jí byl předán. Má ale hlavně - a předev?ím, trvalou povinnost k celé na?í společnosti, povinnost zaji?tění demokratického, sociálně spravedlivého ?ivota v?ech na?ich občanů. A prosíme, v tom nás podpořte!


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik