PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Prohlá?ení platformy pro renesanci ČSSD k současné situaci uvnitř strany i ve společnosti (19.11.2004)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1585 přečtení)

  Prohlá?ení platformy pro renesanci ČSSD k současné situaci uvnitř strany i ve společnosti
  (Praha, 19.11.2004)

  Po nástupu Stanislava Grosse do vedení ČSSD vysly?ela Platforma jeho ?ádost o jednotu a poskytnutí času k získání důvěry voličů a k jejich návratu k podpoře ČSSD v krajských a senátních volbách a vzala na vědomí jeho prohlá?ení, ?e vítá různost názorů uvnitř ČSSD.

  Platforma proto omezila své veřejné a mediální aktivity před volbami. Nelze ji tedy nyní ani v budoucnu vinit z po?kozování strany a podílu na ?patném volebním výsledku tak, jak to po volbách do Evropského parlamentu učinili ve sdělovacích prostředcích někteří představitelé ČSSD. Výsledky právě proběhlých voleb zřetelně ukázaly, ?e příčiny porá?ky ČSSD nejsou náhodné. Příčin je několik a je paradoxní, ?e je vedení ČSSD není ochotno nebo schopno pravdivě pojmenovat. Platforma je přesvědčena, ?e volební výsledek ČSSD nezavinili voliči, ani ostatní politické strany nebo sdělovací prostředky. Odpovědnost nese vedení ČSSD, které kritické hlasy členské základny ignoruje, nadále se jí vzdaluje a neře?í v důsledku vlastní neschopnosti narůstající problémy, spojené s ?tě?ko prostupnou oligarchií?. ÚVV ČSSD v červnu zamítl Vladimíru ?pidlovi koncepci pokračování vlády s KDU ČSL a US DEU. Stanislav Gross v ní po prvotních odmítavých postojích pokračoval a nemá právo si stě?ovat na své koaliční partnery. Při poslední volbě prezidenta republiky to byli někteří poslanci ČSSD, včetně Stanislava Grosse, kteří prosadili volbu ?svého prezidenta?. Stanislav Gross nemá právo si dnes stě?ovat na Václava Klause.

  Změna ve vedení po volbách do Evropského parlamentu neposílila důvěru občanů v ČSSD, drahá předvolební kampaň, laciná svým obsahem, přesvědčila voliče o výrazném deficitu my?lenkového potenciálu vedení ČSSD. ?Aféra Kořistka? a ji provázející nestandardní postupy policie, rozruch kolem zdravotnických zařízení, vyvolalo podezření o načasování kroků proti nejsilněj?í opoziční straně a vedlo k znechucení části voličů k praktikám ČSSD. Je zřejmé, ?e takovýto postup je neslučitelný s vedením politického boje levicové demokratické strany. Uvolňování finančních prostředků ve prospěch vybraných profesních skupin, naru?ující sociální soudr?nost společnosti, personální chyby na úřadu vlády a na ministerstvu vnitra dále přispěly k nedůvěře a apatii voličské základny. Stanislav Gross tedy nemá právo si dnes stě?ovat na absenci voličů. Sám k ní toti?, spolu se svými nejbli??ími spolupracovníky, značnou mírou přispěl. Chaotická slova o vině v?ech mimo vlastní stranu svědčí o záměrném zaměňování, nebo nepochopení příčinných souvislostí a následků. Stejně jako překotné úvahy o změnách ve struktuře Parlamentu.

  Výsledky jeho vlády nevykazují aktiva, která se sna?í účelově prezentovat. Zadlu?ení státu, včetně podnikatelské sféry, přesahuje 900 mld. Kč. Přitom za řadu podnikatelských úvěrů ručí stát. Nezaměstnanost se v přepočtu stále dr?í na hranici deseti procent. Opět se začíná roztáčet spirála inflace, znehodnocující předev?ím úspory obyvatel. Zadlu?enost domácností se blí?í hranici 300 mld. Kč, přičem? varovné je zejména tempo jejího růstu. Některé jednorázové výdaje státu nejsou kryty hotovými penězi, jsou prováděny nahodile, nesystémově, se zřetelnou snahou o okam?itý, zejména vnitropolitický efekt.

  Platforma pro renesanci ČSSD je vedena obavami, ?e změny, které proběhly ve vedení ČSSD, nedosáhly jeho potřebného ozdravění, naopak začaly být uplatňovány praktiky, nemající s tradicí strany a jejím historickým posláním nic společného.

  Platforma pro renesanci ČSSD se proto naléhavě obrací na v?echny členy ČSSD, aby zvá?ili, zda současné vedení ČSSD doká?e vyvést stranu z přetrvávající krize. Zda nejde pouze o snahu oddalovat potřebná ře?ení, tj. zásadní obměnu celého předsednictva ÚV ČSSD, návrat k programu strany, změnu politiky stany před sjezdem ČSSD a dále do parlamentních voleb 2006. Zda nejde jen o snahu jednotlivců udr?et se ve funkcích, které jim umo?ňují téměř nekontrolovatelně vládnout nejen finančními prostředky, ale je?tě před nedávnem dobrým jménem České strany sociálně demokratické.

  Platforma se ztoto?ňuje s My?lenkou T. G. Masaryka - ?Politik je připraven obětovat své síly v zájmu strany a zájem strany ve prospěch národa?. Platforma vyzývá v?echny členy ČSSD, aby na právě probíhajících výročních schůzích místních organizací, okresních a krajských konferencích projednali situaci ve straně a přijali usnesení, která přispějí k návratu strany k akceschopnosti a dodr?ování základních principů demokracie a sociální sounále?itosti. Platforma pro renesanci ČSSD konstatuje, ?e roste počet signálů o nespokojenosti členské základny se současným stavem uvnitř ČSSD.

  Platforma pro renesanci ČSSD si klade za cíl aktivizovat členskou základnu, její? síla a mo?nosti nejsou vedením vyu?ívány, dát naději těm, kteří podlehli pasivní resistenci, přesvědčit o potřebě aktivní účasti i těch, kteří zva?ují vystoupení z ČSSD.

  Platforma vyzývá k povolání takových osobností do čela v?ech stupňů organizační struktury ČSSD, které těmto my?lenkám nebudou bránit, které je budou aktivně prosazovat v souladu se základními programovými dokumenty strany.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik