PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Tzv. pakt Molotov - Ribbentrop (1939)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (4554 přečtení)

  Smlouva o neútočení mezi Německem a Svazem sovětských socialistických republik z 23. srpna 1939
  (tzv. pakt Molotov ? Ribbentrop)

  Vláda Německé Ří?e a vláda Svazu sovětských socialistických republik, přejíce si upevnit věc míru mezi Německem a SSSR a vycházejíce ze základních ustanovení smlouvy o neutralitě uzavřené v dubnu 1926 mezi Německem a SSSR, dohodly se na následujícím:

  Článek I

  Obě Vysoké smluvní strany se zavazují upustit od jakéhokoliv násilného aktu, od jakékoli válečné akce, od vzájemného napadení, které by provedly buď samy, anebo ve spojení s jinými silami.

  Článek II

  V případě, ?e by se jedna z Vysokých smluvních stran stala objektem válečného aktu ze strany třetí síly, neposkytne druhá Vysoká smluvní strana ?ádným způsobem pomoc této třetí síle.

  Článek III

  Vlády obou Vysokých smluvních stran budou v budoucnosti udr?ovat stálý vzájemný kontakt za účelem konzultace, umo?ňující výměnu informací o problémech týkajících se společných zájmů.

  Článek IV

  ?ádná z vysokých smluvních stran se nezúčastní jakéhokoliv spolčování sil, je? by přímo, či nepřímo bylo namířeno proti druhé straně.

  Článek V

  Jestli?e by v těch či oněch otázkách vznikly spory či konflikty mezi Vysokými smluvními stranami, budou obě strany své spory či konflikty ře?it výhradně přátelskou výměnou názorů, anebo, v případě nutnosti, prostřednictvím povolaných arbitrá?ních komisí.

  Článek VI

  Tato smlouva se uzavírá na dobu deseti let s tím, ?e nevypoví-li ji jedna z Vysokých smluvních stran rok před uplynutím této doby, bude platnost automaticky prodlou?ena o dal?ích pět let.

  Článek VII

  Tato listina bude ratifikována v nejkrat?ím mo?ném čase. Ratifikační listiny budou vyměněny v Berlíně. Smlouva nabývá platnosti v okam?iku jejího podepsání.

  Vyhotoveno ve dvou exemplářích, v německém a ruském jazyce.

  Moskva, 23. srpna 1939

  Za vládu Německé Ří?e: von Ribbentrop

  Zplnomocněnec vlády SSSR: V. Molotov

  ---

  Tajný dodatečný protokol

  U příle?itosti podepsání paktu o neútočení mezi Německou Ří?í a Svazem sovětských socialistických republik podepsaní zplnomocněnci obou stran vedli přísně důvěrné rozhovory o otázkách hranic jejich daných sfér vlivu ve východní Evropě. Tyto rozhovory vedly k následujícím závěrům:

  1. V případě nového územního a politického uspořádání oblastí nále?ejících k baltským státům (k Finsku, Estonsku, Loty?sku, Litvě) bude severní hranice Litvy tvořit rozhraní mezi sférami vlivu Německa a SSSR. V této souvislosti obě strany uznávají zájem Litvy na území Vilna.

  2. V případě nového územního a politického uspořádání oblastí nále?ejících k polskému státu bude rozhraní sfér vlivu mezi Německem a SSSR tvořit zhruba linie řek Narev, Visla a San. Otázka, zda zájem obou stran bude vy?adovat udr?ení nezávislého polského státu a jakými hranicemi má být tento stát vymezen, bude moci být definitivně vyře?ena teprve v průběhu dal?ího politického vývoje. V ka?dém případě budou obě vlády ře?it tuto otázku přátelskou dohodou.

  3. Pokud se týče jihovýchodní Evropy, zdůraznila sovětská strana svůj zájem na Besarábii. Německá strana potvrdila svůj naprostý politický nezájem o tyto oblasti.

  4. Tento protokol budou obě strany pova?ovat za přísně tajný.

  Moskva, 23. srpna 1939

  Za vládu Německé Ří?e: von Ribbentrop

  Zplnomocněnec vlády SSSR: V. Molotov

  ---

  Zdroj: Pakty Stalina s Hitlerem. Praha: Na?e vojsko, 1990, s. 32-34.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik