Seminář "Role a smysl Senátu" (30.10.2006)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2006

Účast na semináři studentského sdružení Polis na téma Role a smysl Senátu - dvoukomorové systémy (30.10.2006).

  • Polis 1
  • Polis 2