PB226: Československý politický systém II.

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 11. 06. 2006

TYTO STRÁNKY JIŽ NEBUDOU DÁLE AKTUALIZOVÁNY, NEBOŤ UVEDENÝ KURZ JIŽ NEBUDU NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UK VYUČOVAT. STÁVAJÍCÍ OBSAH STRÁNEK ALE ZŮSTANE ZACHOVÁN.Prezentace hostujících přednášejících z minulých let:

Dokumenty: Články a jiné texty: Odkazy: