Petr Just - CV (česky)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 29. 09. 2006

Osobní údaje:Vzdělání (v obráceném pořadí):

Vybrané stá?e, studijní pobyty, letní ?koly, kurzy, atestace (v obráceném pořadí):

Pracovní zku?enosti (v obráceném pořadí):

Členství ve studentských, profesních, stavovských a samosprávných organizacích:

Členství v redakčních radách:

Věda, výzkum, granty a projekty:

Stipendia, ceny a ocenění (pouze akademické):

----------

Publikační činnost (blízká oboru):

monografie, kapitoly v monografiích a sbornících

odborné články v časopisech (výběr) jiné odborné texty (výběr) Odborná vystoupení:

předná?ky typu "invited speaker"

konference, semináře vystoupení v médiích ----------

Zájmy a záliby (namátkový výběr):

  • plavání, tenis, squash
  • cestování, vysokohorská turistika - viz fotogalerie
  • literatura faktu, filmy, divadlo (doporučuji mimo jiné Divadlo Na Zábradlí)
  • Jára Cimrman a v?e, co se ho týká (i vzdáleně)
  • politika, historie, geografie
  • Stav ke dni 14. 11. 2009.