JPM222: Politický systém Slovenska

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 10. 2006

TYTO STRÁNKY JIŽ NEBUDOU DÁLE AKTUALIZOVÁNY, NEBOŤ UVEDENÝ KURZ JIŽ NEBUDU NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UK VYUČOVAT. STÁVAJÍCÍ OBSAH STRÁNEK ALE ZŮSTANE ZACHOVÁN.



Učební texty ke kurzu:

Dokumenty: Články a jiné texty: Odkazy: