Kalendář, termíny zkoušek atd. (aktualizováno) / Calendar, exam terms etc. (updated)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 24. 09. 2006

Na zkoušky se zapisujte výlučně prostřednictvím Studijního informačního systému MUP, respektive Studijního informačního systému UK! Studenti nepřihlášení na zkoušku tímto způsobem nebudou vyzkoušeni!