Dokument: Revolverový atentát na Dra Rašína (Večerní České Slovo, 5.1.1923)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 02. 01. 2005

Revolverový atentát na Dra Rašína
Večerní České Slovo, 5. ledna 1923

Dnes po 9. hod. dop. rozlétla se po Praze zpráva, že na min. financí Dra. Rašína spáchán byl revolverový atentát. Ukázala se pravdivou.

Když Dr. Rašín přesně o 9. hod. přišel před svoji kancelář, která jest umístěna v jeho domě v Žitné ulici č. 8 a vystoupil z automobilu, byly naň vypáleny dvě rány z revolveru asi 21letým, elegantně oděným mladíkem, který patrně už čekal a v němž později zjištěn úředník pojišť. Šoupal z Německého Brodu. Dr. Rašín zraněn byl do páteře. Klesl na zem a byl svým synem Ladislavem a sousedy odnesen do svého bytu.

Po prvém ošetření byl o půl 10. hod. dop. odvezen v bezvědomí do sanatoria v Podolí. Rovněž šofér Rašínův byl zraněn lehce do ruky. Pachatel po činu prchal do Příční ulice, kde byl zadržen a lynchován.

Policii se konečně podařilo vyrvati pachatele z rukou rozvášněného lidu a odvézt na policii. Na místo činu dostavil se neprodleně policejní president Bienert. O atentátu byl také zpraven kancléř Dr. Šámal a telegraficky president republiky.

Pohnutky pachatelovy nebyly do uzávěrky listu zjištěny. Na místě atentátu a v okolí shromáždily se zástupy lidu a živě případ přetřásaly.