Dokument: Vystoupení prezidenta republiky Václava Klause na Kongresu ODS (6.12.2008)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Vystoupení prezidenta republiky Václava Klause na Kongresu ODS (6.12.2008)

Děkuji za pozvání na Vá? kongres. Do Va?eho jednání nehodlám nijak explicitně zasahovat, a proto budu velmi stručný. Něco zásadního v?ak říci musím, něco, kvůli čemu jsem se po del?ím zva?ování nakonec rozhodl pozvání na Vá? kongres přijmout.

Ji? del?í dobu je pro mne nemalým problémem identifikovat se s celou řadou postojů, které Občanská demokratická strana, nebo přesněji řečeno, její vedení, zastává. Kdy? říkám del?í dobu, nemyslím tím necelé poslední dva měsíce, tedy od oněch - pro ODS - tak katastrofálně prohraných krajských a senátních voleb.

Nakolik si současné směřování ODS přeje či nepřeje její dne?ní členská základna a nakolik to pro ODS ve středním a dlouhém období bude dobré nebo ?patné, hodnotit nechci a nebudu. To mně nepříslu?í. Tomu se - předpokládám - bude věnovat Vá? kongres. Jedno ale vím zcela jistě: tato politika není tou, se kterou jsem ODS zakládal a dlouhá léta vedl.

Abych probíhající přeměně ODS ze strany pravicové a občanské ve stranu politického středu a stranu spí?e lobbyistických zájmů ne? idejí nestál v cestě, rozhodl jsem se poděkovat Vám za titul čestného předsedy a tohoto titulu se dnes, na tomto místě, definitivně vzdát. Bylo to v posledním období přítě?í pro Vás, ale - musím se přiznat - i pro mne. Pova?uji to vůči ODS za gesto vstřícné. Neberte, prosím, toto mé rozhodnutí jako projev nevra?ivosti či nekonstruktivnosti.

Dobře vím, ?e někteří z Vás výrazně přispěli k mému zvolení prezidentem republiky. Stejně tak dobře víte Vy, ?e já se nezměním a ?e se i nadále budu řídit my?lenkami, které ode mne ji? dlouho znáte, my?lenkami, které jsem se sna?il do ODS přiná?et a jim? jsem se v ODS, i díky mnohým z Vás, naučil.

Přeji Va?emu jednání úspěch, ale domnívám se, ?e to vy?aduje udělat něco zásadního. Je jen na Vás, abyste si dobře zvolili dal?í cestu tak, aby to bylo ku prospěchu nejen Va?í straně, ale i České republice.

Dovolte mi, abych z tohoto místa naposledy řekl: děkuji Vám za pozornost.