Dokument: Několik vět (29.6.1989)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Několik vět (29.6.1989)
(petice organizovaná Chartou 77)

První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, ?e i kdy? se současné československé vedení velmi často zaklíná slovy přestavba a demokratizace, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá v?emu, co demokracii vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, pokojná lidová shromá?dění rozhání, do přípravy nových zákonu nedovoluje veřejnosti mluvit. Tyté? měsíce v?ak zároveň ukázaly, ?e občanská veřejnost se u? vymaňuje z letargie a ?e stále víc lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po společenských změnách. Pohyb ve společnosti se tak začíná stále pová?livěji srá?et s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení na?í země, aby pochopilo, ?e nade?el čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a ?e tyto změny jsou svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konce, musí tedy být změna společenského klimatu v na?í zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality. Podle na?eho názoru je k tomu třeba:

Ka?dý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí, je mů?e podpořit svým podpisem.

Vládu vyzýváme, aby s ním nenalo?ila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudovou ránu nadějím, jimi? jsme vedeni, toti? nadějím na skutečný společenský dialog jako jediné mo?né východisko ze slepé uličky, v ní? se dnes Československo nalézá.

Signatáři petice se mohou obrátit na jednu z následujících adres:
Stanislav Devátý, Revoluční 1285 - byt 312, 760 01 Gottwaldov
Václav Havel, Engelsovo nábře?í 78, 120 00 Praha 2
Jiří Kři?an, Navrátilova 16, 110 00 Praha 1
Sa?a Vondra,Trojanova 1, 120 00 Praha 2