Dokument: Stanovisko KSČM k 60. výročí únorových událostí v r. 1948 (2008)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Stanovisko KSČM k 60. výročí únorových událostí v r. 1948 (29.2.2008)

51. schůze Výkonného výboru ÚV KSČM přijala dne 29. února 2008 stanovisko k 60. výročí únorových událostí v r. 1948.

Před 60 lety došlo v Československu v návaznosti na proces prohlubování národní a demokratické revoluce k zásadnímu politickému zvratu, který se stal východiskem i součástí revolučního procesu vzniku první historické formy socialismu. Současným vládním garniturám je toto výročí vítanou příležitostí k rozvíjení kampaně nejen proti KSČM, ale i proti myšlence socialistické alternativy ke kapitalismu.

V této kampani se angažují zejména ti, kteří chtějí co nejvíce zdiskreditovat myšlenku, že kapitalismus nemůže být koncem dějin, jediným možným a věčným společenským řádem a že lidé mají nezadatelné právo humánní demokratickou cestou tento systém překonat. Současným vládnoucím vrstvám jde o moc a zisky a k jejich zachování patří snaha co nejvíce zmanipulovat široké vrstvy, aby nepochopily podstatu problému.

Kampaň proti Únoru 1948 se především snaží vnutit do vědomí lidí myšlenku, že nešlo o ústavně provedenou revoluci, které se zúčastnily široké vrstvy občanů, ale o pouhý mocenský puč. Antikomunisté se snaží zastřít fakt, že KSČ v této době byla na rozdíl od svých protivníků spojena s životními zájmy širokých neprivilegovaných vrstev, aktivně je prosazovala a všemožně mařila snahy zbohatlických vrstev strhnout politickou moc do svých rukou. Právě tato skutečnost jí přinesla úspěch a jejím oponentům zaslouženou porážku. KSČM se hlásí k revolučnímu základu Února 1948 a vysoce oceňuje práci a obětavost generací budovatelů první formy socialismu, které se na prosazení této cesty a následném rozvíjení jejích pozitivních stránek podílely.

KSČM se již při svém založení omluvila všem těm, kterých se bezprostředně dotkly nedostatky i tragické deformace, které se v průběhu první formy socialismu projevily a které myšlenku socialismu ochudily a poškodily.

KSČM má zájem na objektivní analýze historické formy socialismu před rokem 1989. Taková analýza může přispět k podpoře a v perspektivě nakonec i uskutečnění nové, demokratické a humánní podoby socialismu.

Nevracíme se zpět k překonanému, hledíme společně s lidmi vpřed, k sociálně spravedlivé společnosti 21. století.

zdroj: ÚV KSČM; 29. 2. 2008