Dokument: Výzva iniciatívy "Za zvrchované Slovensko" (16.9.1991)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Výzva iniciatívy "Za zvrchované Slovensko"
(16.9.1991)

My, ktorí sme sa prihlásili k iniciatíve Za zvrchované Slovensko, obraciame sa na občanov Slovenskej republiky s touto výzvou:

Slovenský národ má teraz historickú a neopakovateľnú príležitosť uplatniť demokratickou cestou prirodzené a neodňateľné právo na vlastnú zvrchovanosť. Najnovšie udalosti v strednej a východnej Európe nás utvrdili v presvedčení, že nastal čas rozhodnutí. Už nie je možné odkladať uskutočnenie základného práva na štátnu zvrchovanosť na základe uplatnenia sebaurčovacieho práva národov. Vyzývame všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na politické názory, vierovyznanie a národnosť, aby podporili myšlienku demokratickej, svetu otvorenej zvrchovanej Slovenskej republiky.

Vyzývame slovenskú politickú reprezentáciu, aby zasadla za stôl národnej dohody. Vyzývame poslancov Slovenskej národnej rady, aby si uvedomili vážnosť situácie, aby sa povzniesli nad úzke stranícke záujmy a vyhlásili v čo najkratšom čase zvrchovanosť Slovenska a v nadväznosti na ňu prijali a vyhlásili Ústavu Slovenskej republiky.

Len takto sa môže Slovensko ako rovnocenný partner zaradiť do spoločenstva európskych štátov.

Iniciatíva ZA ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO

Původní signatáři: P. Brňák, J. Budaj, J. Cuper, L. Deák, J. Darmo, V Droppa, A. Ferko, J. Ferko, J. Handžárik, V. Horňáček, A. Hykisch, I. Gazdík, R. Kaliský, G. Kaliská, M. Kováč, V. Kompánek, Z. B. Kuľhavý, M. Kňažko, B. Kunc, A. Kráľ, J. Magala, J. Markuš, V. Mečiar, J. Mihalík, A. Mrázek, V. Ondruš, J. Prokeš, B. Piatko, V. Repka, J. Rezník, D. Slobodník, P. Škultéty, M. Tkáč, T. Uhríková, J. Uhrík, P. Valo.

Zdroj:
Slovenské národné noviny 24. septembra 1991.
cit. dle: Mečiar, Vladimír. Slovensko, dôveruj si! Bratislava: R-Press, 1998.