Dokument: Dvě pohlášení Demokratického fóra komunistů (22.11.1989 a 27.11.1989)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Dvě prohlášení DFK z listopadu 1989

Jedna z opozičních skupin v komunistické straně (Šmeralův seminář) se formovala od jara 1989. Sešla se podle původního termínu ve středu 22. listopadu a vystoupila na veřejnost jako Demokratické fórum komunistů (DFK). Druhé prohlášení následovalo po veřejném setkání 27. listopadu, na jehož programu byly zejména Programové teze DFK. Obě prohlášení se distribuovala jako letáky.

-----

Prohlášení Demokratického fóra komunistů (22.11.1989)

Sympatie k myšlenkám socialismu mají v československé společnosti hluboké a mnohostranné kořeny. Avšak stalinský systém přinesl hořká zklamání a velké ztráty. Pokus o zásadní obrat v roce 1968, zdůrazňující neoddělitelnost socialismu a demokracie, vyvolal nové naděje na obrodu KSČ a společnosti a získal straně nebývalou podporu obyvatelstva. Ale tragická a neospravedlnitelná intervence armád Varšavské smlouvy a následná tzv. normalizace zasadila takovým snahám těžkou ránu. KSČ ze svých řad vyloučila statisíce občanů, kteří se pro obrodný proces angažovali. Nekompromisní nastolení monopolu moci znovu nadlouho oddělilo lid a stranu od privilegovaného vedení. Lží a zastrašováním byla umlčena většina členské základny strany a společnosti vůbec.

Uvědomujeme si, že mezi členy strany je mnoho osobně čestných lidí s přirozenou autoritou, kteří nepropadli politické a morální korupci, zachovali si demokratické cítění i kritický odstup od politiky vedení a nejednou jej vyjádřili. Většina však zatížila své svědomí tím, že nenašla odvahu otevřeně vystoupit se zásadním protestem proti diktátu, lži a pokrytectví. Jsou to poctiví dělníci, zemědělci, vynikající odborníci, pracovníci všech profesí. Bez jejich nadání a obětavosti se československá společnost může jen těžko obejít.

Jsme vedeni snahou najít platformu pro jejich obrodnou iniciativu, pro svobodnou a starými předsudky nezatíženou diskusi v období před sjezdem KSČ. Očekáváme, že tato platforma zároveň napomůže k rozchodu s těmi, kteří svými postoji a činy kompromitovali KSČ před veřejností.

OBRACÍME SE KE VŠEM ČESTNÝM KOMUNISTŮM, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI PŘIJMOUT SVŮJ DÍL ODPOVĚDNOSTI.

SPOJME SE V DEMOKRATICKÉM FÓRU KOMUNISTŮ!

Jsme společenstvím jednotlivců a skupin, volně působícím jak na půdě KSČ, tak i mimo ni. Do hnutí se může zapojit každý, kdo souhlasí s tímto prohlášením. Podmínkou příslušnosti k Demokratickému fóru komunistů je odmítnutí jakéhokoliv mocenského monopolu.

Vycházíme z přesvědčení, že podstata demokratického socialismu nemůže být podřízena úzkým mocenským zájmům. Vyjadřujeme své sympatie programovým cílům Klubu za socialistickou přestavbu – Obroda. Vyzýváme všechny komunisty, jimž je osud národa bližší než sobecké zájmy zdiskreditovaných funkcionářů v ústředí, krajích, okresech a na pracovištích, aby se přihlásili k Demokratickému fóru komunistů. Ustavujme skupiny Demokratického fóra komunistů! Zvolme si jejich mluvčí!

NEČEKEJME! JEDNEJME!

Přihlášky a podpisové archy můžete zaslat na kontaktní adresy: Miloslav Ransdorf, Prognostický ústav ČSAV, Václavské náměstí 55, 110 00, Praha 1

-----

Prohlášení Demokratického fóra komunistů (27.11.1989)

Demokratické fórum komunistů předkládá následující návrhy, které přijalo na svém setkání 27. listopadu 1989: