Dokument: Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku (Rudé právo, 14.12.1981)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku
Rudé právo, 14.12.1981

Varšava (ČSTK, zr) - Státní rada Polské lidové republiky vyhlásila v souladu s druhým článkem ústavy s platností od půlnoci ze soboty na neděli 13. prosince v zemi výjimečný stav. Byla ustavena vojenská rada národní záchrany a pověřena řízením státu. V jejím čele stojí první tajemník ÚV PSDS, předseda rady ministrů, ministr národní obrany PLR Wojciech Jaruzelski. Jejími členy jsou vyšší důstojníci polské armády.

Vojenská rada jmenovala na všech stupních státních zprávy a v některých hospodářských článcích své zplnomocněné vojenské komisaře. Vydala rovněž první dekrety, které upravují současný veřejný život. Rozhodla o dočasném zastavení činnosti odborů a dočasném zákazu stávek.

V rámci prvních opatřeních vojenské rady byla internována skupina lidí ohrožující bezpečnost státu.

Do této skupiny patří extrémní činitelé „solidarity“ a ilegálních protistátních organizací. Na pokyn vojenské rady bylo rovněž internováno několik desítek lidí, kteří nesou osobní odpovědnost za krizi, k níž v Polsku v sedmdesátých letech došlo. Byly vytvořeny zvláštní soudy, jejichž posláním je učinit přítrž zločineckým gangům, které provádějí spekulace a ochromují hospodářství. Neoprávněně nabytý majetek bude konfiskován. Zvláštní dekret rovněž stanovuje prominutí a vymazání některých trestních činů a přestupků proti zájmům státu spáchaným před 13. prosincem tohoto roku.

V neděli v časných hodinách informoval o vyhlášení výjimečného stavu Wojciech Jaruzelski ve varšavském rozhlase polskou veřejnost. Uvedl, že v sobotu večer bylo mnoho veřejných budov v Polsku okupováno, ozvaly se výzvy ke krvavému zúčtování se stoupenci socialistického zřízení, s lidmi odlišného smýšlení, šířil se teror, vlna bezohledných zločinů, přepadů a vloupání. Chaos a demoralizace se staly pohromou.

„Naše země se ocitla nad propastí. Další udržování nynější situace by nevyhnutelně vedlo ke katastrofě, k naprostému chaosu, k bídě a hladu,“ prohlásil W. Jeruzelski. „Za této situace by nečinnost byla zločinem na národu. Je třeba říci dost!“ zdůraznil. A dále kategoricky prohlásil, že je třeba spoutat ruce avanturistům dříve, než uvrhnou vlast do propasti bratrovražedného boje.