Dokument: K událostem v Maďarsku (Rudé právo, 26.10.1956)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

K událostem v Maďarsku
Rudé právo, 26.10.1956

Budape?? (ČSTK) - V noci z úterý na středu do?lo v Budape?ti k pokusu reakčních podzemních organisací o ozbrojený kontrarevoluční puč proti lidově demokratickému zřízení. Tato krvavá a proti nejvlastněj?ím zájmům maďarského lidu organisovaná akce byla po dlouhou dobu připravována a podporována silami zahraniční reakce, je? systematicky podněcovala kontrarevoluční ?ivly proti lidové vládě v Maďarsku.

Na ?ádost maďarské vlády poskytly sovětské jednotky, které dlí v Maďarsku na základě var?avské dohody, pomoc jednotkám maďarské armády a bezpečnosti při zátazích proti ozbrojeným kontrarevolučným bandám.

Včera ve večerních hodinách promluvil v budape??ském rozhlase tajemník ÚV Maďarské strany pracujících János Kadár. Vyzval budape??ské dělníky, aby plně hájili lidově demokratické zřízení země tak, aby reakcionářům, kteří si přejí obnovit kapitalismus, pře?la chu? pokusit se podruhé o podobný útok proti dělnické moci. Během včerej?í noci a dne?ního dne pokračovaly boje proti zbytkům ozbrojených kontrarevolučních skupin.