Dokument: Projev Klementa Gottwalda (Václavské náměstí, 25.2.1948)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Klement Gottwald: ?Právě se vracím z Hradu ?..?
(Václavské náměstí, 25.2.1948)

Právě se vracím z Hradu od pana prezidenta. Dnes ráno jsem mu podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února t. r., a současně jsem panu prezidentovi navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, ?e pan prezident v?echny mé návrhy, tak jak byly podány, přijal. Soudruzi a soudru?ky, dekrety jak propou?těcí, tak i jmenovací jsou panem prezidentem podepsány a za chvíli budou mnou kontrasignovány.

Panu prezidentovi rozhodování o tomto návrhu nepři?lo lehko, jak vidno z toho, ?e to trvalo dosti dlouhou dobu, ne? věci uvá?il a rozvá?il. Pan prezident přes to v?echno pak nakonec uznal nutnost a nezbytnost takového opatření, a hlavně proto to uznal, poněvad? viděl, ?e to bylo přání, vůle a hlas lidu.

My, soudruzi a soudru?ky, jsme panu prezidentovi vděčni, ?e dovedl respektovat přání a vůli lidu i ve věci, která mu byla osobně velmi tě?ká. A nyní, soudruzi a soudru?ky, je?tě několik slov. Reakce, která chystala a připravovala právě v této době rozhodný úder proti na?emu lidově demokratickému řádu, byla sama odra?ena a pora?ena. Bdělost, ostra?itost a pevná bojová vůle na?eho lidu způsobily předev?ím tuto porá?ku reakce.

Jednota na?eho lidu, jednota dělnické třídy, jednota dělníků, rolníků, ?ivnostníků a inteligence to byla, která na?emu národu dala dostatek sil, aby v zárodku, během několika málo dnů, zmařil úklady a spiknutí reakce.

Nyní, kdy ka?dý útok reakce je odra?en, vrátíme se opět ke své práci, ke své budovatelské práci na splnění dvouletky, ve které práce bude o to radostněj?í, ?e ji? tam budou v míře daleko men?í, ne? tomu bylo dosud, rozvratnické a sabotá?nické ?ivly.

Je potřeba, soudruzi a soudru?ky, nyní, kdy? vůle na?eho lidu byla tak slavně prosazena, znovu se semknout v mohutné pracovní úsilí, abychom překonali ve?keré obtí?e, které před námi stojí, a abychom vybudovali z na?í republiky, opro?těné od reakcionářů, ??astný domov v?eho pracujícího lidu.

Zdroj: Rudé právo, č. 48, 26. února 1948.